Forsamlingshusets historie

Egtved Forsamlingshus blev indviet i 1884.

En kreds på et halvt hundrede skytter i Egtved havde samlet penge ind til et forsamlingshus eller øvelseshus, som det hed dengang. men der var endnu ikke nok, og da slet ikke til at købe en grund, som jo også helst skulle ligge centralt i byen. Men så havde man i 1875 fået en ny præst, hans navn var Sofus Brummer - han var nu som enkemand blevet gift 3. gang med sin unge kone Caroline - og de to blev nu igangsætterene for forsamlingshuset. Brummer talte godt og længe for sig og fik en grund gratis udstykket fra Præstegården, og Caroline tog sit tørklæde og frakke på og gik rundt til alle gårdene og borgerne i sognet og fik tegnet aktier til huset. Det var nemlig sådan, at de allerfleste forsamlingshuse blev bygget som aktieselskaber, og aktierne lød på den formidable sum af 10 kr. stykket, men det var også penge man regnede med dengang, og det svarede vel til 500 i nutidens kroner.

Forsamlingshuset så anderledes ud end det, vi ser i dag. Det var bygget af røde sten, havde en flot indgangsportal ud mod Kirkevej, der var kun nogle få vinduer og huset var ikke større end hvad man kan se indenfor træbuerne i den store sal. Huset var tegnet af bygmester Bentsen fra Vallekilde højskole, og hans tegninger gik igen landet over.

Mange ulønnede og frivillige hjalp med at bygge forsamlingshuset. Huset skulle, som det hed - “oplive og oplyse” og fra starten blev der lavet gymnastik, der mest lignede eksercits, og man holdt skydeøvelser, som dog foregik nede i købmand Jensens have. Foruden alle disse legemlige færdigheder skulle der også i huset holdes folkelige og oplysende foredrag og politiske møder.

Ungdomsforeningen og Skytte- og Gymnastikforeningen stod for de fleste arrangementer i det nye hus, men også aktieselskabet selv afholdt sine fester, f.eks. juletræ og høstfester, og der var også forskellige foreningsballer. Hertil kommer, at huset gennem alle årene er blevet lejet ud til utallige private fester som bryllup, runde fødselsdage og lignende samt mindesammenkomster efter begravelser. I 70erne genoplivede man dilettantforestillingerne og revyerne. Der var også karneval, og folk festede og havde det hyggeligt. De senere år har forsamlingshuset været godt besøgt ved vise- og jazz-arrangementer.

Forsamlingshuset er gennem årene blev bygget til og om flere gange, hvor det er udvidet til alle sider.  Omkring år 1900 fik man den lille sal, hvor scenen også var indtil 1936, hvor der så igen blev bygget til. I 1942 blev værtens lejlighed omdannet til garderobe og toilet. Samtidig byggede man en selvstændig bestyrerbolig, et funkishus lige ved siden af lille sal på Kirkevej. Der har været flere bestyrerpar i løbet af årene, men nu er forsamlingshuset et ”nøglehus”, dvs. at man selv skal komme med kogekone og betjening ved private fester. Ved Borgerforeningens egne arrangementer træder bestyrelsen til. I nyere tid er der blevet bygget redskabshus, gulvene er blevet fornyet af gode genbrugs bøgeparketbrædder, scenen er udvidet, så der er mulighed for arrangementer med større musikgrupper. Køkkenfaciliteterne er helt i top, og der kan bespises op til 150. Der er kommet handicaptoilet og ny indgang for dårligt gående.

1. august 2012 tog vi hul på vores nye hjemmeside. På den kan man orientere sig om arrangementer, priser, vedtægter osv.

I 2013 er bestyrelsen gået i gang med at søge fonde om støtte til nyt tag og isolering. Samtidig ønsker vi at renovere de ældre toiletter og garderoben ved indgangspartiet.

Vi har et forsamlingshus der bliver benyttet og værdsat af alle i Egtved og omegn. Forsamlingshuset har stadig atmosfære og sjæl, også med de mange forandringer og knopskydninger gennem alle årene. Det er et godt samlingssted med de kønne gamle træbuer fra opførelsestidspunktet i den store sal, hvor der er højt til loftet – også i overført betydning.

 

Fredag den 24. april 2015 fejrede vi, at vi næsten er færdige med renovering af forsamlingshuset.  Huset bliver malet sidst på sommeren.

Det blev en festlig aften med spisning og dans, hvor både håndværkerne, de mange frivillige hjælpere og andre gæster deltog.

Håndværkerne gav en hjertestarter til Forsamlingshuset!